Blog

Cirane Umresi
Hicret Turizm Kafilesi, Cirane Umresi Öncesi Bilgilendirilirken

Cirane, Mekke-i Mükerreme’nin 9 km güneydoğusunda ki bir mikat noktasıdır. Hac yada Cirane Umresi yapmak üzere Mekke’ye gelen mümtaz mü’minlerin ehemmiyetli mikat noktalarından biridir. Mekke’de ki şifalı su ile meşhur olmuş mübarek bir yerdir. Bu mikat bazı alimlere göre ihrama girmek için en efdal (faziletli) yerdir. Bunu Tenim ve Hudeybiye mevakiti (mikat noktaları) takip eder. Cirane, Mekke ile Taif arasında, meşhur Huneyn Vadisi’nde bulunan bir mevkiidir. Cihan tarihi, İslam Tarihi ve Siyer-i Nebi açısından önemli bir mevkiidir. Hatta burada bu hatıraları yaşatmak için bir Cirane Su Kuyusu ve mescit inşa edilmiştir.

Önce bu derece ehemmiyetli olmasına sebep tarihi vak’alardan bahsettikten sonra Cirane şifalı suları hakkında ki bilgilerimizi paylaşacağız.

Huneyn Savaşı

Cirane’nin önemini anlamak için burada yaşananları bilmek, Huneyn Savaşı’ndan bahsetmek gerekir. Kısaca Mekke zaferinden sonra Hevazin kabilesi Kureyş’in başaramadığı işi tamamlamaya, din-i İslam’ın nurunu söndürmeye azmettiler.

Takdir-i Hüda kuvve-i bâzû ile dönmez
Bir şem’a ki Mevla yaka, üflemekle sönmez!

Ziya Paşa

Ve Kureyş’in başına gelen felaketlerin kendilerini de tehdit ettiğini düşündüler. Arap Yarımadasında yaptıkları meşhur cenklerle ün salan Hevazin kabilesi, Müslümanlara karşı ölüm – kalım seferi yaptılar. O kadar ki evlad ve mallarını savaş meydanına getirecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kendilerinden o derece emindiler. Neden sonra Huneyn’e geldiler ve geçidin her iki tarafına da okçularını dizdiler.

Müslümanlar Bozguna Uğradı

Peygamber Efendimiz SAV, bizzat kumanda ettiği 12 bin kişilik orduyla beraber Huneyn mevkiine gidiyorlardı. İçlerinden “bu ordu mümkün değil bozguna gelmez” diyerek böbürlenenler olmuştu. Ordu mağrurdu. Sayıca üstün olmalarından dolayı kendilerinden pek emindiler. Halbuki tevfik Allah’tandır. Ashab’ta başka bir hal vardı. Neden sonra bugünleri hatırlatacak ayetler nazil olacaktı. *

Ordu, Huneyn’e geldiklerinde sürprizle karşılaştı. Geçidin iki yanına yerleştirilen okçular, müslümanları ok yağmuruna tuttu. Ashab şaşırdı. Şaşıran ordu elbette nizamı koruyamaz. Müslümanlar birden düzeni bozdu ve kaçacak yer aradılar. Bu esnada ne yazık, Fahr-i Kainat Peygamber Efendimiz, birden savunmasız, savaşın ortasında yalnız bırakılmıştı. Çok az sayıda ki seçkin sahabe onu aralarına alarak korudular. Hatta bunların içinde hanım sahabelerden kimseler dahi vardı.

Kaçmayın, buraya gelin, ben Resulullah’ım” diye Müslümanlara seslendi. Ve Hz. Abbas’tan RA, kendilerine sözverenlere seslenmelerini istedi. Resulullah’ın bu nidasını işitenler birden uykudan uyanmış gibi oldular ve toplanıp savaş düzenine döndüler. Buraya kadar Uhud gazvesi gibiyken, buradan sonrası Bedir gazvesi gibidir… Peygamber Efendimiz, eline bir avuç toprak veya çakıl alarak, dua edip inkarcıların üstüne fırlattı. Ve bu toprak, umum düşmanlarının gözüne kaçtı. Her biri gözüyle uğraşırken bozgun sırası onlara geldi.

Her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Gözleriyle meşgul olup kaçtılar.

Ganimetlerin Dağıtılması

Huneyn Savaşı’nda bozguna uğrayan Hevazin ve Sakif kuvvetlerinin bir kısmı Evtas’a, bir kısmı Taif’e kaçıp sığındılar. Peygamber ASM, Evtas’a bir seriyye bölük göndermiştir. Kendisi de Taif’i muhasaraya, kuşatmaya gitmiştir; toplamı, hatrı sayılır büyüklükte olan ganimet ve esirler ise Cirane’de bırakmıştır.

Taif’ten sonra Hz. Muhammed ASM Cirane’ye dönmüş, burada ganimetleri hemen dağıtmayıp, tehir etmiştir.  Niyeti, Hevazin’den İslam’a dönecek kimselere mallarını geri vermek idi. Fakat, Hevazin kabilesi geç kaldıkça, münafıklardan bir kısmı ve İslam şuuru taşımayan bazı kimseler, ganimetlerin dağıtılması için Resulullah’ı taciz ettiler. Efendimiz ise Beytül-Mal hissesini ayırdıktan sonra, İslam’a yeni girenlerin kalplerini kazanmak için müellefe-i kulub’a ziyade hisse verdiler. Daha sonra Ensardan rahatsız olan kimseler durumdan rahatsız olduklarını belirttiler.  Efendimiz bunu neden yaptığını izah ettikten sonra Ensar’a “ben size yetmez miyim” buyurdular ve onlara ve çocuklarına dualar etti. Ensar, gözyaşları içindeydi.

Umrede Ziyaret Edilecek Yerler

Cirane Umresi

Cirane Umresi

Ganimetlerin taksimatı bittikten sonra Efendimiz burada, Cirane’de ihram’a girip umre yapmak için Mekke’ye gitti. Daha sonra yine Cirane’ye döndü, buradan Medine’ye avdet etti.

İşte Cirane böylesine önemli bir yerdir. Cirane Umresi, hac veya umre adaylarının ihrama girmek istedikleri önemli bir noktadır.

Cirane Kuyusu

Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz’in oklarını bu Cirane Kuyusuna attığı, daha sonra buradan sular kaynadığı söylenir. Bi-ri Kuba’da, Hudeybiye’de, Enes RA evinde, Peygamber Efendimiz’in mübarek ağzının suyuyla veya duasıyla ve mucizesiyle bereket bulan, coşan, taşan kuyular saygın hadis kitaplarında kayıtlıdır. Fakat Cirane Kuyusu hakkında böyle bir rivayetin kaynağına, metnine rastlayamadık.

Cirane Kuyusu, kanalizasyon sularının kuyuya karıştığı ve sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle Suud hükumeti tarafından kapatılmıştır.

Cirane Suyunun Faydaları

Cirane suyunun faydaları hakkında herhangi bir delil yoktur. Burada ki suyun Peygamber Efendimiz’in mucizatından biri olduğu da yazılı kaynaklarda yoktur. Bu rivayetleri yazıp anlatanların dahi referans gösterdikleri bir delil yoktur. Şuan bu suyun sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle de kuyu kapatılmıştır. Nitekim şuan Cirane Mescidinde bulunan çeşme de ki sular, Cirane Şifalı Suyu olarak pazarlanmasına rağmen, burada ki suyun Cirane Kuyusuyla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Umre veya Hacca gidenlerin bu konularda aşırılık göstermemeleri dinin ve ibadetin sıhhati için elzemdir.

*Ayet İçin Müracaat

Kaynak – 1

Buna Benzer Diğer Yazılar İçin Başlıkları Tıklayın
* Safa Merve Tepesi
* Mekke de Gezilecek Yerler
* Medine de Gezilecek Yerler
* Arafat Vakfesi

Yeni Yazılar

  • All Post
  • Hac
  • Tümü
  • Umre

2023 Umre Fiyatları

2023 Umre fiyatları ve tur detayları hakkında bilgi almak için hemen formu doldurun

Kategoriler

Başa dön