Blog

Kabe’nin ilk kez inşa edilmesi ile ilgili başat ayetlere göre Kabe’nin banisi ve mimarı, Hz. İbrahim ve yardımcısı Hz. İsmail’dir (Aleyhimusselam). Kabe’nin Hz. İbrahim’in inşa etmesinden daha önce var olup olmadığı ayetler sathında bilinememektedir.

Kabe’nin Tarihi

Kabe’nin Yapılışı yani inşa edilmesi hakkında bahsedeceğiz. Konu hakkında en sarih ve kuvvetli ayetler zannederiz ki aşağıda mealen verilen üç ayet-i kerimelerdir.

  1. Hacc Suresi 26. Ayet : ” Hem unutma o vakti ki o beytin yerini İbrahime şöyle diye hazırlamıştık: sakın bana hiç bir şey şirk koşma, ve beytimi dolaşanlar ve duranlar ve ruküa sücude varanlar için tertemiz et.
  2. Bakara Suresi 127. Ayet : ” ve o vakit ki İbrahim beyitten temelleri yükseltiyordu ve İsmail’de onunla birlikte şöyle dua ettiler: Ey bizim Rabbımız kabul buyur bizden, daima işiten, daima bilen ancak sensin.

Bu iki ayette de Kabe’nin yapılışı için vazifenin İbrahim Aleyhisselam’a emredildiği açıkça beyan edilmiştir. Ve İbrahim Aleyhisselam’a bu işte yardımcı olarak oğlu İsmail seçilmiştir. Böylece anlaşılmış olduki Beytullah’ın bilinen ilk banisi (inşa edeni) ve mimarı Hz. İbrahim ve İsmail Aleyhimusselam’dır.

Kabe, zamanla yıpranmış, tahrib olmuş veya iklim koşullarından etkilenerek defalarca onarım görmüştür. Fakat şu gerçek değişmemiştir ki Beytullah’ın temelleri ilk kez İbrahim Aleyhisselam tarafından atılmış, bina edilmiş ve temizlenmiştir. Ve kıyamete kadar baki kalacaktır.

Al-i İmran, 96. Ayet : ” Doğrusu insanlar için vaz’olunan ilk ma’bed, elbette Mekke’deki o çok mübarek ve bütün âlemîne hidayet olan Beyttir. “

İşte Beyt,  her ne olursa olsun ilk zamanından bu yana hidayet ve bereket vesilesi olmuş ilk mabeddir.

Buraya kadar bahsettiklerimiz hakkında herhangi bir ihtilaf yoktur. Ancak bununla beraber hakkında kesinlik olmayan bazı iddialar var. Örneğin Kabe’nin yeryüzünün ilk binası olduğu fikri, halk arasında epey revaç bulmuştur. Türlü yayın kanallarından Kabe’nin yeryüzünün ilk binası olduğu, Hz. Adem’den bu yana var olduğu gibi bilgilerin kaynağı, meçhul İslam Alimlerine dayandırılmaktadır. Yani bu rivayet ispatlanmamıştır.

Kabe’nin Hz. Adem As’dan bu yana var olduğu da meçhul “İslam Alimleri”ne dayandırılmıştır. Fakat konuyla ilgili bir hadis veya ayetin anlatılanlarla birlikte nakledilmemesinden dolayı şüphelidir.

Çokça merak edilen, çokça itibar edilmiş bunun gibi birkaç konuyu daha önce incelemiştik. Bu yazıları da incelemek isterseniz aşağıda ki başlıkları tıklayabilirsiniz.

Esenlikle kalın.

Biz yazar ekibi olarak, makalelerimizde halk arasında konuşulanları, hakkında delil bulunmaksızın ihtilafa düşen görüşleri nakletmeyi tercih etmiyoruz. Bu yüzden burada yazdıklarımızın herkesin rahatlıkla ulaşabileceği kaynaklar ekseninde seyrettiğini söylememiz gerekir. Yani hakkında ayet ve hadis “bulamadığımız” rivayetler ile sizleri yormayacağız. Belki çok merak edilenlerin cevaplandırılmasına azmedeceğiz. Umarız ki Allah-u Azimuşşan bu makaleyi bir makbul sadaka-i cariye eyler ve hem okuyan hem okutan bereketlenir.

Cirane Umresi – Cirane Suyunun Faydaları

Kabe’nin Altında Yatan Peygamberler

Yeni Yazılar

  • All Post
  • Hac
  • Tümü
  • Umre

2023 Umre Fiyatları

2023 Umre fiyatları ve tur detayları hakkında bilgi almak için hemen formu doldurun

Kategoriler

Başa dön