Blog

İslam dinine göre kutsal olan Rükn-i Yemani, genellikle Kâbe ziyaretlerinde gözden kaçırılan alanlardan biridir. Gerek hikayesi gerekse de fazileti ile büyük bir önem taşıyan bu köşeyi selamlamanın yanı sıra ona dokunmak da bir o kadar sevaptır. Hatta günahlara kefaret olarak da görülür. Peki Rükn-ü Yemani hikayesi nedir? Rükn-i Yemani ne demek? Rükn-ü Yemani köşesi ne demektir? İşte detaylar…

Rükn-i Yemani Hikayesi

Rükn-i Yemani en doğru tanımı ile Kabe’nin Yemen’e bakan köşesidir. Öyle ki vakti zamanında Hz. İbrahim ile oğlu İsmail Kabe’yi inşa etmiştir. Daha sonraki zamanlarda ise Kabe’nin bir köşesi doğuya baktığından bu alana Rükn-i Şarki ismi verilmiştir. Hatta bu bölge Hacer-ul Esved ‘in bulunduğu köşeye de denk geldiğinden bir diğer ismi ile de Rükn-i Hacerül Esved olarak da bilinmektedir. Kabe’nin bir diğer köşesi ise Irak tarafına bakar. Bu nedenle de bir köşesi de Rükn-ü Iraki olarak isimlendirilir.

Toplamda 4 köşeden oluşan bu kutsal alanın üçüncü köşesi de Şam tarafına bakmaktadır. Burası da Rükn-i Sami olarak isimlendirilir. Kabe’nin Yemen’e bakan köşesi de Rükn-ü Yemani olarak bilinir. Bu bölüm batı bölümüdür. Hatta bir parça da güneye meyillidir.
Bunun yanı sıra Rüknü Şami ve Rükn-i Yemani arasında kalan alan ise Müstecar olarak anılır. Müstecar, Kabe’nin güneybatı duvarındaki kapıdır. Ancak günümüzde taşlarla örülmüştür. Bu alan, yaklaşık olarak iki buçuk metre uzunluğa sahiptir.

Bir zamanlar Hz. İbrahim ve de oğlu İsmail tarafından inşa edilen Kabe’de Beyt’in kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarına da kapı vardır. Fakat zamanla bu güneybatı tarafına bakan kapı kapatılmıştır. Daha sonraki zamanlarda Abdullah Bin Zübeyr tarafından kapı yeniden açılsa da en son kendisini şehit eden Yusuf Bin Haccac bu kapıyı yeniden taşla ördürmüştür.

Osmanlı döneminde ise 4. Murat, 11. Kez Kâbe’yi yeniletmiştir. Söz konusu alandaki kapının kapatıldığını belirtmek içinse bu alana derz ile işaret konulmuştur. Dikkatli bakıldığında derzi fark etmek mümkündür.

Rükn-i Yemani Neden Selamlanır?

Rükn-ü Yemani, dinimiz açısından önemli alanlardan biridir. Vakti zamanında Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, Kabe’nin kıble olarak kabul edilmesinden hemen önce hem Kâbe hem de Mescid-i Aksa’yı önüne alabilmek adına Rükn-i Yemani’de durmuş ve namazını da burada kalmıştır. Bu nedenle Müslümanlar da Tavaf yaparken, Hacerü’l Esved’den önce bu köşeyi selamlamaktadır. Akabinde de Rabbena suresi okunur. Öyle ki vakti zamanında Hz. Peygamber Efendimiz Rükn-i Yemani’yi selamlamanın faziletlerinden de söz etmiştir. Burasının meleklerle dolu olduğun inanılır. Bu nedenle de Müslümanlar için günahlarından arınmanın bir yolu olarak da görülmektedir.

Rükn-ü Yemani Kabe’nin Neresindedir?

İslam dini mensuplarının en çok merak ettiği konulardan biri de Rükn-i Yemani bölgesinin Kabe’nin neresinde yer aldığı olmuştur. Daha önce de bahsedildiği gibi bu alan Kabe’nin Yemen’e bakan kısmıdır. Daha basit bir anlatımla ise mihrap ile minber arasında bulunan kısımdaki siyah renkli taştır. Bu taş bir diğer ismi ile de Kâbe taşı olarak isimlendirilir. Söz konusu taş, Yemen bölgesinde doğru baktığından Rükn-ü Yemani şeklinde adlandırılmıştır.

Rüknü Yemani Fazileti

Rüknü Yemani fazileti ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Söz konusu köşe bilindiği gibi Hz. İbrahim’in attığı temel üzerinde yer alır. Yani Kabe’de yer alır. Aslına bakıldığında fazileti de buradan gelmektedir. Aynı zamanda Hz. Peygamber (Sav) Efendimiz de Rükn-i Yemani’yi selamlamanın hikmetlerinden söz etmiştir. Burayı selamlayan hatta dokunan müslümanlar sevap kazanırlar. Çünkü burada meleklerin olduğu düşünülmektedir.

Rükn-ü Yemani İstilam Edilir Mi?

İstilam bilindiği gibi “Öpmek, el sürmek ya da selam vermeyi istemek.” Anlamlarına gelen bir kelimedir. Peki Rükn-i Yemani İstilam edilir mi? İslam dini kurallarına göre Rükn-i Yemani bölgesini istilam etmekte herhangi bir problem yoktur. Ancak meşru sayılan öpme eylemini gerçekleştirmeksizin istilam etmektir. Bunun dışında kalan rükünlerin (kalan 2 rükün vardır) ise istilam edilmesi meşru sayılmaz. Fakat Rükn-ü Yemeni öpme eylemi dışında el sürmek ve selam vermek için meşru bir alan olarak görülmektedir.

Rükn-i Yemani’de İstilam Nasıl Yapılır?

İstilamın ne olduğunu en olarak Hacerül Esved ile ilgili makalede vermiştik. Akabinde ise eller kulak ya da omuz hizasına kadar kaldırılır. Avuç içlerinin ise Kabe’ye bakacak şekilde tutulması şarttır. Daha sonra selam verme adımına geçilir. Bunu yapmak içinse belirtilen şekilde “Bismillahi Allahu Ekber” kelimesi söylenerek selamlama işlemi tamamlanır.

Rüknü Yemani Duası Nedir?

Rüknü Yemani duası olarak bilinen özel bir dua yoktur. Bu kutsal alanı selamlarken Hz. Peygamber Efendimizin de okumuş olduğu gibi Rabbena duasını okumak yeterli olacaktır. Bu dua ve anlamı şu şekildedir;
Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ heseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr, ve edğilnel Cennete meal ebrâr yâ azîzu yâ gaffâr.
Anlamı
Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Bizi iyi kullarınla beraber Cennete koy. Ey azîz ve gaffar olan Allah’ım.

Benzer diğer makalelerimiz.

Say İbadeti
Safa Merve Tepesi
Tavaf Nedir
Vakfe Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yeni Yazılar

  • All Post
  • Hac
  • Tümü
  • Umre

2023 Umre Fiyatları

2023 Umre fiyatları ve tur detayları hakkında bilgi almak için hemen formu doldurun

Kategoriler

Başa dön