Blog

İhram nedir sorusuna cevaben şunlar söylenebilir; İhram haccın şartlarından biridir. Hac veya Umre yapmaya niyetlenen bir kişi, normalde yapılması mübah sayılan tüm fiil ve davranışları ihram süresi boyunca kendisine yasaklaması anlamına gelir ve bu yasaklara ihramın yasakları denir. Bu ihrama girmek demektir. Halk içinde yaygın olarak bilinen ve ayrıca ihramın şartlarından biri olan izar ve rida örtülerini giymek ihrama girmek için yeterli değildir. İhram tüm şart ve koşullara uygun şekilde hareket etmekle gerçekleşen bir eylemdir. Umrede ihrama nasıl girilir, neler yapılmalıdır sizlere aşağıda adım adım listeledik, işte yapılması gereken o adımlar:

Gusül ve Temizlik: İhrama girecek bir kişinin ihrama girmeden önce gusül alması tavsiye edilir. Ancak gusül yapma imkânı yoksa abdest almakta caizdir. Gusül, sünnet-i müekkededir, yani yapılması önerilen bir davranıştır. Maddi temizliğe yönelik bir eylemdir. Ayrıca hayız ve nifas hali gibi durumlar bu gusle engel değildir.Tam bir temizlik için tırnaklar kesilir, bıyıklar kısaltılır, koltuk altları ve kasıklar tıraş edilir. Eğer bu temizlik eylemleri ihrama gireceğiniz yerde yapılamıyor ise önceden evde yapmanız daha uygun olur.

İhrama Girme: İhrama girerken ayakkabılar ve dikişli elbiseler çıkarılır. Vücudu örtecek şekilde beyaz ve temiz bir izar (bel örtüsü) ile rida (omuz örtüsü) giyilir.Kadınlar, el ve yüzleri dışında saçlarını da örterek, günlük kıyafetleriyle ihrama girebilir.İhrama geçildikten sonra hafif bir koku sürülebilir. Ancak kokunun vücutta veya elbisede iz bırakmamasına dikkat edilmelidir.

Namaz Kılma: İhrama girdikten sonra 2 rekât namaz kılınır. Namazın ilk rekatında Fatiha ve ardından Kâfirûn Suresi, ikinci rekatında ise İhlâs Suresi okunabilir. Namaz sonrasında Allah’tan Hac için yardım ve kolaylık dilemek üzere dua edilir.

İhram Giyen Erkekler

Niyet: Umresiz Hac yapmak isteyenler kişiler, sadece Hac niyetiyle ihrama girerler. Temettü Hacılar ise, ömre niyet ederler. Kıran Hacıları ise, hem ömre hem de Hac niyetiyle ihrama girerler. Niyet, yapılmak istenen haccın veya umrenin şeklini kalben belirlemek anlamına gelir. Temettü haccının yapılışı esas alındığından, niyet umre için yapılır.

Şöyle niyet edilebilir:

“Allah’ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle”

Telbiye: Niyetin ardından telbiye okunmaya başlanır. Telbiye, Hacı adayının Allah’ın emrine bağlı olduğunu ve onu yerine getirmek istediğini ifade eder.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek

Türkçe Meali: “Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin… Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Niyet ve telbiye adımları da tamamlanarak ihrama girilmiş olur. Fakat ihrama girmeden evvel yapılması sünnet veya müstehap olarak kabul edilen bazı hususlar bulunmaktadır. Gereken tüm şartlara uymak ve riayet etmek gerekir.

Yolculuk Boyunca Zikir ve Dua: Telbiye okunurken, yolculuk boyunca Peygamber Efendimize (SAV) salat ve selam gönderilir, dualar yapılır, zikir, tesbih ve tehlilde bulunulur.Farz namazların ardından da telbiye okunmaya devam edilir. Erkekler telbiyeyi yüksek sesle okuyabilirken, kadınlar daha sessiz bir şekilde telbiye getirirler.

İhramın Şartları Nelerdir?

İhrama girmek için yapılması gereken ve şart koşulan iki eylem vardır. Bunlar;

 1. Niyet etmek.
 2. Telbiye getirmek veya telbiye yerine geçen bir zikirde bulunmak.

Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdular ki: “Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.”

İhramın Vacipleri

 1. Mikat sınırlarını geçmeden ihrama girmek.
 2. İhramın yasaklarından tümüyle korunmak.
  18 Tirmizi, Hac, 14/828.

İhramın Sünnetleri

 1. İhrama girmeden evvel koltuk altı ve kasık kıllarının bulunduğu mahrem bölgelerini temizlemek, tırnakları kesmek ve güzel koku sürmek.
 2. İhrama girmeden evvel gusül, eğer mümkün değilse abdest almak.
 3. Erkekler, izar ve rida adı verilen örtüleri giymek.
 4. İhrama niyeti edildikten sonra şayet kerahat vakti değilse iki rekât ihram namazı kılmak.
 5. İhramlı olunan süre zarfında her fırsatta telbiye getirmek.
 6. Telbiyeyi üç kez tekrar etmek.
 7. Telbiyeden sonra teşrik tekbiri, dua, niyaz ve salavat-ı şerife getirmek.

İhramın Yasakları Nelerdir?

İhramın sahih olması için yazının başlangıcında da belirttiğimiz gibi kişinin ihram süresi boyunca normalde yapılması mübah olan davranışları ve fiilleri kendine yasaklamalıdır. Bunlara ihram yasakları adı verilir. İhram yasakları, ihrama girildiği andan itibaren; niyet ve telbiye getirildiği andan sonra hemen başlar ve bu süreç ihramdan çıkana kadar devam eder. İhram yasaklarına uymak vaciptir. İhrama tam anlamıyla girilmesi için tüm bu şartlara ve yasaklara uymak gerekir. Bu yasakların ihlal edildiği durumlarda yapılan ihlallere göre bazı kefaretlerin yapılması gerekir.

İhramın yasakları ise şunlardır:

 1. Cinsel münasebette bulunmak. Şehvet uyandıran şeyler konuşmak.
 2. Tırnak kesmek, vücuttan kıl koparmak veya kesmek, saç sakal tıraşı olmak, saç, sakal ve bıyıkları yağlamak, saçları boyamak, saçlara şekil verici herhangi bir kozmetik ürün sürmek, kadınlar için oje ve ruj gibi makyaj malzemeleri kullanmak, vücuda veya izar ve rida örtülerine koku sürmek.
 3. Dikişli elbise, ayakkabı veya çorap giymek. Başı ve yüzü örtmek. Kadınlar günlük hayatta giydikleri giysileri çıkarmakla yükümlü değillerdir fakat ihram süresi boyunca yüzleri açıktır.
 4. Harem bölgesi civarında bitkilere zarar vermek (koparmak, kesmek).
 5. Küfretmek, bir başkasına fiziksel olarak zarar vermek, kötü davranışlarda bulunmak.

Umreye Gittikten Sonra Neler Yapılmaz?

Kadınların İhrama Girmesi

İhram konusu kadınlarda da aynı erkeklerde olduğu gibi geçerlidir. Kadınlarda yalnızca izar ve rida örtüleri giymelerine gerek yoktur. Günlük hayatta giydikleri kıyafetler ile ihrama girebilirler. Ayrıca çorap, ayakkabı ve eldiven giymeleri haktır. Baş örtülü olur ancak yüz ihram süresi boyunca açık olmalıdır. Kadınlar telbiye ve tekbir getirildiği sırada yüksek ses çıkarmazlar. Ek olarak kadınlar özel hallerindeyken özel durumu bitmeden Arafat’a çıkmak zorunda kalırlarsa, ifrad haccına niyet etmeleri gerekmektedir.

Erkeklerin İhrama Girmesi

Yazımızın başlangıcında bulunan “Umrede İhrama Nasıl Girilir?” başlığının altında erkeklerin ihrama nasıl ve hangi şekilde gireceklerini detaylı olarak belirttik. Kadın ve erkekler yukarıda belirttiğimiz bazı hususlar dışında aynı şekilde ihrama girmektedirler.  Ancak özet olarak tekrarlayacak olursak şu şekilde bahsedebiliriz;

İhrama girmeden önce eğer mümkünse gusül alınır. Bu mümkün değil ise abdest almakta caizdir. Gusül abdestinin amacı maddi temizliktir. Bu bir sünnet-i müekkekedir. İhrama girmeden önce tırnaklar, sakal ve bıyıklar, koltuk altı ve kasık gibi özel bölgeler temizlenir. Ayakkabı ve dikişli elbise giyilmez. Temiz izar ve rida örtüleri giyilir. Bu şekilde ihrama girilmiş olur. İhrama girdikten sonra 2 rekat ihram namazı kılınır. İlk rekatta fatiha ve kafirun suresi, ikinci rekatında ise ihlas suresi okunur. Namaz bitiminde Allah’tan hac için yardım ve kolaylık duası edilir.

Hicret Turizm olarak başvuru sürecinizden itibaren başlayan ve her adımda var olan desteğimiz sizlerle olacaktır. İşinin ehli profesyonel rehberlerimiz ve başvuru sürecinde sizinle ilgilenen yetkililerimiz size bu sürecin bitimine kadar her konuda destek olmaya ve sahip oldukları bilgileri sizlerle paylaşmaya hazır olacaktır. Yılların verdiği tecrübe ve birikimlerimizi müşterilerimize memnuniyet olarak paylaşıyoruz. Bizimle iletişime geçerek bu manevi yolculuğunuzu planlayabilir ve öğrenmek istediğiniz her detayı bizimle paylaşarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yeni Yazılar

 • All Post
 • Hac
 • Tümü
 • Umre

2023 Umre Fiyatları

2023 Umre fiyatları ve tur detayları hakkında bilgi almak için hemen formu doldurun

Kategoriler

Başa dön