Blog

Umre ve Hac, İslam inancının temel ibadetlerindendir ve her ikisi de Kabe’yi ziyaret etme amacını taşırken, aralarında bazı önemli farklar bulunmaktadır. İslam’ın beş şartlarından biri olarak farz kabul edilen Hac ibadetidir. Umre ibadeti ise Hanefi ve Maliki mezheplerine göre sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır. Bir diğer fark ise Hac sadece belirli aylarda yapılabilirken, Umre için herhangi bir zaman kısıtı yoktur, Arefe ve bayram günleri dışında her zaman gerçekleştirilebilir. Hac ve umre arasındaki farklılıklar aşağıda daha detaylı bir şekilde sizler için listelenecek.

Hac, sa‘y, Müzdelife’de vakfe, şeytan taşlama, halk veya taksir (saçları traş etmek veya kısaltmak) ve vedâ tavafı gibi beş törenden oluşur. Umre ise ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak şeklinde yerine getirilir. Ayrıca, Umre’de Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevleri bulunmaz.

Hac ve Umre Terimlerinin Anlamları

Hac büyük hac olarak adlandırılırken diğer bir ibadetimiz Umre ise küçük hac olarak anılır. “İ‘timâr” umre yapmayı, “mu‘temir” ise umre yapan kişiyi ifade eder. Hac ifrad haccı, temettu‘ haccı ve kırân haccı olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Hac ve umre, aynı yılın hac ayları içinde bağımsız olarak veya birbirine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Umre: Bu terimimiz lügatte bir yer ziyareti anlamına gelir fakat fıkhi anlamı ise, belirli ibadetleri yerine getirerek Kabe’yi ziyaret etmektir. Bu kutsal ibadetimiz, İslam takvimi içinde özel bir zaman dilimine bağlı olmadan herhangi bir zaman yapılabilir ancak diğer ibadetimiz Umrenin belirli bir mevsimi yoktur. Umre ibadetinde, ibadeti yerine getirebilmek için ihrama girmek, tavaf ve sa’y yapmak, saç tıraşı olmak gibi basit adımlar vardır.

Hac: Hac, özel aylarda gerçekleşen büyük bir ibadettir ve İslam takvimi içinde belirli aylarda yapılabilir, o aylar ise Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Hac ibadeti, İslam’ın beş temel şartından biri olarak kabul edilir ve ömürde bir defa yerine getirilmesi farz koşulmuştur. Ancak bu ibadet durumu buna müsait olan insanlar için farzdır. Yoksul kimseler bu farzın yükümlülüğünden korkmamalı.

Umre ve Hac Arasındaki Farklar:

Umre

 • Yılın herhangi bir zamanında gerçekleştirilebilir.
 • Daha sade ve kolaydır.
 • Özel bir mevsimi veya zamanı yoktur.
 • Arafat ve Müzdelife vakfeleri yapılma gerekliliği yoktur.
 • Namazları birleştirme (cem) yapılmaz.
 • Şeytan taşlama töreni yoktur.
 • Kudum tavafı ve veda tavafı yapma gerekliliği yoktur.
 • Kurban kesme gerekliliği yoktur.

Hac

 • Belirli aylarda yapılabilir.
 • Daha kapsamlı ve kapsayıcıdır.
 • Belirli aylarda yapılması gereklidir.
 • Arafat ve Müzdelife vakfeleri vardır.
 • Namazları birleştirme (cem) yapma gerekliliği vardır.
 • Şeytan taşlama ritüeli vardır.
 • Kudum tavafı ve veda tavafı yapma gerekliliği vardır.
 • Temettu haccı veya kıran haccına niyet edenlerin kurban kesmesi gerekmektedir.

Her iki ibadet de farklı zamanlarda ve farklı şekillerde gerçekleştirilir. Umre, daha basit ve daha hafifken, Hac daha büyük ve kapsamlı bir ibadettir. İslam inancına göre her iki ibadet de Allah’a yaklaşmanın bir yolu olarak kabul edilir ve Müslümanlar için dolu dolu bir maneviyat sunar.

Yeni Yazılar

 • All Post
 • Hac
 • Tümü
 • Umre

2023 Umre Fiyatları

2023 Umre fiyatları ve tur detayları hakkında bilgi almak için hemen formu doldurun

Kategoriler

Başa dön